Image
Loading

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kì thắc mắc, ý kiến hoặc thông tin nào, hãy liên lạc với chúng tôi.

TỔNG ĐÀI BẢO TÀNG DTHVN:

Thứ Hai - thứ Sáu hàng tuần: + 84-24-37562193 (#100 / #118)

Thứ Bảy - Chủ nhật: + 84-24-37562193 (#100)

Lễ tân / Tham quan:

+ 84-24-37562193 (#100, trừ thứ Hai hàng tuần)
Bán vé: + 84-24-38360352 (#123, trừ thứ Hai hàng tuần)
Truyền thông và Giáo dục:

+ 84-24-37562193 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật)

 www.vme.org.vn

 facebook.com/btdth

 vietnammuseumofethnology

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

 [email protected]

Hoạt động giáo dục, thuyết minh:

+ 84-24-37562193 (#122 / #100, trừ thứ Hai hàng tuần)

Email: [email protected]

Bảo vệ: + 84-24-38360352 (#123)
Hành chính: + 84-24-37562192 (#118, trừ thứ Bảy và Chủ nhật)
Fax:

+ 84-24-38360351