Image
Loading

Tình nguyện viên luôn là lực lượng hỗ trợ đắc lực, có những đóng góp tạo nên sự thành công cho các hoạt động của Bảo tàng.

Việc tuyển chọn tình nguyện viên của Bảo tàng được thực hiện thường xuyên với các cá nhân trong và ngoài nước - những người yêu thích văn hóa dân gian và có khả năng phát huy, giới thiệu những di sản văn hóa đó tới công chúng. Căn cứ vào nội dung hoạt động của mỗi chương trình, Bảo tàng đã/sẽ đưa ra những tiêu chí cụ thể cho việc tuyển chọn tình nguyện viên. Về cơ bản, luôn ưu tiên những người có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp; thuần thục về thiết kế đồ họa; có thể chụp ảnh, quay phim và dựng video clip

Tuyển tình nguyện viên

 

Tình nguyện viên cũng là nhà thư pháp

Tập huấn trò chơi

 

Tình nguyện viên hướng dẫn tết lá

Tình nguyện viên tập huấn tại quầy lễ tân

 

Thuyết minh cho Tình nguyện viên tại trưng bày

Tình nguyện viên hướng dẫn trò chơi Đông Nam Á

 

Tình nguyện viên tập huấn trò chơi