Image
Loading

Trong xã hội truyền thống của người Chăm, khuôn viên thể hiện rõ nét đẳng cấp của gia chủ. Khuôn viên Chăm tại Bảo tàng DTHVN là của một gia đình quý tộc Chăm Bà La Môn ở Ninh Thuận. Trong khuôn viên có 5 ngôi nhà bố trí theo tập tục truyền thống, ngoại trừ hướng nhà, do thế đất của Bảo tàng, nên bị thay đổi.

1. Sang lâm – nhà lẫm

2. Sang Ye – nhà tục

3. Sang mayau – nhà kề

4. Sang ton – nhà cao

5. Sang ging – nhà bếp