Image
Loading

 

 

Đây là một số diễn đàn sinh hoạt khoa học được Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam quan tâm phát triển nhằm khuyến khích các nhà khoa học trong và ngoài nước cùng nhau trao đổi quan điểm học thuật cũng như chia sẻ kinh nghiệm và tư liệu nghiên cứu trong lĩnh vực nhân học và bảo tàng học. Bảo tàng đã tổ chức thành công một số hội thảo quốc tế được đánh giá cao về hiệu quả lý luận và thực tiễn. Bên cạnh đó, Bảo tàng thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, thuyết trình khoa học thu hút được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, giảng viên, và sinh viên.