Image
Loading

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã công bố, xuất bản hàng chục cuốn sách có giá trị khoa học, thu hút sự quan tâm của độc giả trong và ngoài nước dưới các dạng khác nhau: chuyên khảo, kỷ yếu, sách giới thiệu trưng bày, catalogue, như: Catalogue Văn hóa Đông Nam Á (3 ngữ Việt, Anh, Pháp); Catalogue giới thiệu trưng bày 54 dân tộc Việt Nam (3 ngữ Việt, Anh, Pháp); Từ điển hiện vật văn hóa các dân tộc Việt NamĐường 9 - Cơ hội và thách thức (tiếng Việt, Anh); Bảo tàng và Nhân học đô thị (tiếng Việt, Anh); Nhà ở của người Chăm Ninh Thuận - Truyền thống và biến đổiCư dân mặt nước ở sông Hương và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế; Catalogue giới thiệu trưng bày Đồ vải Thái ở tiểu vùng sông Mê Công: tiếp nối và biến đổi (tiếng Việt, Anh); Catalogue giới thiệu trưng bày Hà Nội thời bao cấp; Catalogue giới thiệu trưng bày Sống trong bí tích - Văn hóa Công giáo đương đại Việt Nam (tiếng Việt, Anh); Catalogue giới thiệu trưng bày Từ làng đến phố - ảnh kí của người Lai XáBảo tàng và di sản văn hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Bảy tập Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã chuyển tải hàng loạt nghiên cứu cùng những bài học kinh nghiệm, cả những vấn đề có tính lý thuyết hay phương pháp luận đúc kết từ thực tiễn hoạt động đa dạng của Bảo tàng, bao gồm nhiều lĩnh vực: nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, trình diễn, bảo quản, giáo dục, truyền thông, công chúng…

 

DI SẢN VĂN HOÁ BẢO TÀNG VÀ NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2007
 • Tiếng Việt - Tiếng Anh
 • Giá: 59.000đ

BỨC TRANH VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 1999
 • Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Pháp
 • Giá: 60.000đ

ĐỊNH CƯ - VĂN HOÁ CỦA CƯ DÂN MẶT NƯỚC

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2021
 • Tiếng Việt 
 • Giá: Xuất bản phẩm Nhà nước đặt hàng
 

ĐỂ CÓ MỘT BẢO TÀNG SỐNG ĐỘNG

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2017
 • Tiếng Việt 
 • Giá: 300.000đ
 

BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2013
 • Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Pháp
 • Giá: 252.000đ
   

BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM - NHỮNG NGÔI NHÀ DÂN GIAN

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2005
 • Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Pháp
 • Giá: 100.000đ
 

TỪ ĐIỂN HIỆN VẬT VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2007
 • Tiếng Việt
 • Giá: 500.000đ
 

TỪ LÀNG ĐẾN PHỐ - ẢNH KÝ CỦA NGƯỜI LAI XÁ

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2008
 • Ba ngữ tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Pháp
 • Giá: 68.000đ
 

VĂN HOÁ ĐÔNG NAM Á

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2010
 • Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Pháp
 • Giá: 150.000đ
 

CHÚNG TÔI ĂN RỪNG

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2003
 • Tiếng Việt
 • Giá: 65.000đ
 • "Ăn rừng", theo cách nói của người Mnông Gar là canh tác bằng cách đốt rẫy. Georges Condominas đã đến và chia sẻ cuộc sống với dân làng Sar Luk...
 

BẢO TÀNG VÀ NHÂN HỌC ĐÔ THỊ

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2009
 • Tiếng Việt - Tiếng Anh
 • Giá: 180.000đ
 

TỪ DÂN TỘC HỌC ĐẾN BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC – CON ĐƯỜNG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU (TẬP II)

 • Tác giả: Nguyễn Văn Huy
 • Năm xuất bản: 2005
 • Tiếng Việt
 • Giá: 124.000đ
 

ĐỒ VẢI CỦA NGƯỜI THÁI Ở TIỂU VÙNG SÔNG MÊ CÔNG - TIẾP NỐI VÀ BIẾN ĐỔI

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2006
 • Tiếng Việt - Tiếng Anh
 • Giá: 92.000đ
 

TỪ DÂN TỘC HỌC ĐẾN BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC – CON ĐƯỜNG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU (TẬP I)

 • Tác giả: Nguyễn Văn Huy
 • Năm xuất bản: 2005
 • Tiếng Việt
 • Giá: 114.000đ
 

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM (TẬP VII)

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2011
 • Tiếng Việt
 • Giá: 97.000đ
 

GÓP PHẦN TÌM HIỂU VĂN HÓA CƠ-TU

 • Tác giả: Lưu Hùng
 • Năm xuất bản: 2006
 • Tiếng Việt
 • Giá: 44.000đ
  CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM (TẬP VI)
 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2008
 • Tiếng Việt
 • Giá: 68.000đ
 

VIỆT NAM – HÀNH TRÌNH CỦA CON NGƯỜI, TINH THẦN VÀ LINH HỒN

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2006
 • Tiếng Việt - Tiếng Anh
 • Giá: 100.000đ
 

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM (TẬP V)

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2005
 • Tiếng Việt
 • Giá: 75.000đ
 

ĐẾN VỚI NGƯỜI TÀY VÀ VĂN HOÁ TÀY

 • Tác giả: La Công Ý
 • Năm xuất bản: 2010
 • Tiếng Việt
 • Giá: 102.000đ
 

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM (TẬP IV)

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2004
 • Tiếng Việt
 • Giá: 70.000đ
 

NHÀ Ở CỦA NGƯỜI CHĂM NINH THUẬN – TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI

 • Tác giả: TS. Lê Duy Đại (chủ biên)
 • Năm xuất bản: 2011
 • Tiếng Việt
 • Giá: 49.000đ
 

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM (TẬP III)

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2002
 • Tiếng Việt
 • Giá: 62.000đ
 

NỖI ĐAU VÀ HY VỌNG

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2011
 • Ba ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Pháp
 

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM (TẬP II)

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2001
 • Tiếng Việt
 • Giá: 66.000đ
 

ĐƯỜNG 9 – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2009
 • Tiếng Việt - Tiếng Anh
 • Giá: 170.000đ
 

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM (TẬP I)

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 1999
 • Tiếng Việt
 • Giá: 66.000đ
 

SỐNG TRONG BÍ TÍCH – VĂN HOÁ CÔNG GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2010
 • Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Pháp
 • Giá: 150.000đ
 

CUỘC SỐNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CÂU CHUYỆN CỦA SÁU CỘNG ĐỒNG

 • Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2005
 • Tiếng Việt - Tiếng Anh
 • Giá: 100.000đ