Image
Loading

Với hơn 300 bài hát dân ca, thuộc các thể loại như: hát quan họ, hát văn, hát ru, hát xẩm, hát chèo..., không gian, trang thiết bị trong mỗi buồng được thiết kế cho hai người hát cùng một lúc, rất thuận lợi cho thực hành hát giọng nam và giọng nữ. Mỗi buồng đều có hệ thống điều hòa riêng để người hát bên trong tự điều chỉnh nhiệt độ cho thích hợp.

Bé tập hát dân ca