Ấn phẩm

Chia sẻ bài viết qua Email

Ấn phẩm

Bảo tàng DTHVN đã công bố, xuất bản hàng chục cuốn sách có giá trị khoa học, thu hút sự quan tâm của độc giả trong và ngoài nước dưới các dạng khác nhau: chuyên khảo, kỷ yếu, sách giới thiệu trưng bày, catalogue, như: Catalogue Văn hóa Đông Nam Á (3 ngữ Việt, Anh, Pháp); Catalogue giới thiệu trưng bày 54 dân tộc Việt Nam (3 ngữ Việt, Anh, Pháp); Từ điển hiện vật văn hóa các dân tộc Việt Nam; Đường 9 - Cơ hội và thách thức (tiếng Việt, Anh); Bảo tàng và Nhân học đô thị (tiếng Việt, Anh); Nhà ở của người Chăm Ninh Thuận - Truyền thống và biến đổi; Cư dân mặt nước ở sông Hương và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế; Catalogue giới thiệu trưng bày Đồ vải Thái ở tiểu vùng sông Mê Công: tiếp nối và biến đổi (tiếng Việt, Anh); Catalogue giới thiệu trưng bày Hà Nội thời bao cấp; Catalogue giới thiệu trưng bày Sống trong bí tích - Văn hóa Công giáo đương đại Việt Nam (tiếng Việt, Anh); Catalogue giới thiệu trưng bày Đường 9 - Cơ hội và thách thức; Catalogue giới thiệu trưng bày Từ làng đến phố - ảnh kí của người Lai Xá; Bảo tàng và di sản văn hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Bảy tập Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng DTHVN đã chuyển tải hàng loạt nghiên cứu cùng những bài học kinh nghiệm, cả những vấn đề có tính lý thuyết hay phương pháp luận đúc kết từ thực tiễn hoạt động đa dạng của Bảo tàng, bao gồm nhiều lĩnh vực: nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, trình diễn, bảo quản, giáo dục, truyền thông, công chúng…


Mở của từ 8h30 tới 17h30 tất cả các ngày trừ thứ hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán

Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội