Chiến lược bảo tàng

Chia sẻ bài viết qua Email

Chiến lược bảo tàng

Định hướng phát triển Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Giai đoạn 2016-2020 và Tầm nhìn 2030

 

         Giai đoạn 2016-2020:

  • Tiếp tục chỉnh trang hoàn thiện 3 khu trưng bày thường xuyên: Các dân tộc Việt Nam, Vườn kiến trúc dân gian, trưng bày Văn hóa Đông Nam Á và văn hóa các dân tộc trên thế giới; Hằng năm tổ chức các trưng bày nhất thời để giới thiệu chuyên sâu giá trị văn hóa của các dân tộc;
  • Tiếp tục phát triển các hoạt động giáo dục, trải nghiệm gắn với trưng bày; Tổ chức các chương trình, sự kiện trình diễn giới thiệu văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam và nước ngoài;
  • Xây dựng và từng bước tổ chức thực hiện dự án nghiên cứu, sưu tầm hiện vật các dân tộc Việt Nam và các dân tộc Đông Nam Á; Đầu tư trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế kho bảo quản hiện vật của Bảo tàng;
  • Xây dựng hoàn thiện bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp; Phát triển Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo và thực hành Nhân học – Bảo tàng có uy tín ở Việt Nam và khu vực.

          Tầm nhìn đến năm 2030:

     Xây dựng và tổ chức lại trưng bày Các dân tộc Việt Nam trong không gian trưng bày mới.


Mở của từ 8h30 tới 17h30 tất cả các ngày trừ thứ hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán

Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội